Samen voor Geel

18 December 2017

Samen voor Geel

Co-creatie met de burger

Aan politiek doe je niet alleen. Goede beslissingen moeten breed gedragen zijn, daarom moet het beleid in samenspraak met de burger gebeuren. Een belangrijk doel van de Brugpartij is co-creatie met de Gelenaar opzetten, ondermeer aan de hand van dorpsraden.