Zorgt het verkeer op de markt toch nog voor een hete zomer in Geel?

15 Juni 2013

Zorgt het verkeer op de markt toch nog voor een hete zomer in Geel?

Gemeenteraad commissie 13 juni 2013 -    Alle mensen die deelnamen aan de infosessies van schepen Molderez waren uitgenodigd op wat het sluitstuk van de inspraakoefening had moeten worden. Was de  magere publieksopkomst een voorteken? Had de berg een muis gebaard? De ambtenaren en schepen Molderez steken van wal met hun plannen om de tarieven voor het parkeren aan te passen, blauwe zones bij te creëren en buslijnen te verleggen. Dit passeert zonder noemenswaardige problemen. Hier en daar een vraag, ter verduidelijking, maar de meeste punten kunnen op begrip en instemming rekenen. Zoals steeds zit het venijn hem in de staart. Of is het, nu de NVA aan de macht is " in cauda venenum"?Het worden spannende dagen in het gemeentehuis en voor de coalitie in het bijzonder. Schepen Molderez met in zijn zog de hele(?) NVA maakte zich op om na een reeks wijzigingen aan het parkeerbeleid de boel te animeren met het laatste voorstel van de avond: opnieuw verkeer op de markt. Uiteraard stak er tegenwind op. Maar het verzet kwam uit onverwachte hoek. CD&V tot nader order toch de coalitiepartner van de NVA ging er dwars voorliggen. Na het gebruikelijke enerzijds en anderzijds vloog, na eerst de bloemen, ook de pot naar de NVA.

De bloemen waren voor de nobele prestatie van schepen Molderez om de burgers te betrekken bij de besluitvorming, een sociaal tarief en de goede punten in het bijschaven van het parkeerbeleid.

Dan de pot: CD&V verslikt zich in opnieuw verkeer op markt. Ze missen in de besluitvorming het standpunt van adviesraden, deskundigen en politie.

Om het voorstel van Molderez helemaal onderuit te halen toveren ze de noodzaak van een sociaal- economische studie uit de mouw. Die studie moet de meerwaarde van het rijden over de markt berekenen of bewijzen. De schepenen van CD&V die tijdens de vorige legislatuur het huidige plan goedkeurden zijn nu niet bereid om de klok terug te draaien. Het kan niet dat het mobiliteitsplan nog niet is uitgerold en er al zulke wijzigingen komen zonder studiewerk. De bereikbaarheidsassen, de knip, alle argumenten zijn goed. Zelfs de hulp van Tom Vervoort die de CD&V prijst voor haar standvastigheid doet de CD&V'ers zichtbaar goed.

Schepen Molderez, is schijnbaar weinig tegenspraak gewoon, want duidelijk geïrriteerd slaat hij terug. De deskundigen waren aanwezig op de laatste AGM. De politie was daar ook. Het vorige mobiliteitsplan is van 2012 en de vorige socio-economische studie van 2006, dus dat kan ook geen probleem zijn. Een uitleg, die erop neer kwam dat er misschien andere stromen van verkeer kwamen maar daarom niet meer auto's op de markt, ging compleet de mist in. Die klaarde gelijk op toen de fractieleider van de NVA iets wat omfloerst stelde dat er nu verkeer op de markt moet komen om in een volgende stap het terug mogelijk te maken dat er kan geparkeerd worden.

Leen Beke, verbeterde Molderez nog even i.v.m. gemaakte studies maar Molderez zag een welles nietes spel niet zitten en verlegd de discussie naar het college. De meerderheid ontloopt de vernedering van een stemming voor een richtinggevend advies. Molderez haalt uit en stelt "Het college zal beslissen." De oppositie voelt nattigheid of een autoritair trekje en vraagt wat de heer Molderez bedoelt. En je kan niet zeggen dat hij niet duidelijk is. De proefopstelling is volgens de schepen enkel de bevoegdheid van het college en hoeft niet op de gemeenteraad.

Duidelijk is hij, of we kunnen zeggen dat hij de regels van de democratie doorheeft en respecteert, dat zullen we weten op 24 juni. Dan moet het normaal gesproken op de agenda van de gemeenteraad staan