Actie veilig verkeer - aflevering 2

04 September 2012

Actie veilig verkeer - aflevering 2

Groen vraagt aandacht voor zwakke weggebruikers die op heel wat plaatsen in Geel nog steeds geconfronteerd worden met onveilige situaties. Daarom voeren wij vanaf 4 september actie op verschillende locaties in Geel waar dringend werk moet gemaakt worden van veiliger verkeer. Voor Groen primeert de verkeersveiligheid boven de doorstroming van het autoverkeer. Wij vragen dat écht werk wordt gemaakt van een stadscentrum dat fietsvriendelijk is en veilig én aantrekkelijk voor voetgangers. Je leest er meer over in ons verkiezingsprogramma.#1. Op dinsdag 4 september in de ochtend voerden wij actie nabij het kruispunt van Pas met Waterstraat. De Pas is hiervan helaas slechts één voorbeeld. Na de recente invoering van éénrichtingsverkeer werd de belijning vernieuwd. Parkeerplaatsen worden netjes aangeduid, handig als je met de auto bent. Maar voor de fietsers is de situatie minder gunstig. Wie fietst van Markt naar Waterstraat wordt regelmatig geconfronteerd met auto's die zich gedragen alsof de hele straat voor hen alleen is. Geen wonder, want er zijn hier geen fietsstroken, laat staan deftige fietspaden. Groen vraagt dat er dringend maatregelen worden genomen om het verkeer op de Pas te vertragen en veilig fietsverkeer in beide richtingen te garanderen.

#2. Op dinsdag 11 september kan je ons vinden aan het kruispunt van Ring met Diestseweg. De rotonde die hier lag moest recent plaats ruimen voor een kruispunt met verkeerslichten. Omwille van een vlottere doorstroming van het autoverkeer. De situatie voor fietsers is sindsdien levensgevaarlijk. Er is geen oversteekplaats aangeduid voor fietsers die de Ring willen oversteken en de afstelling van de verkeerslichten laat te wensen over. De enige veilige oplossing bij dit soort kruispunt is de aanleg van een degelijke fietstunnel. Maar daarvoor is er blijkbaar geen geld meer. Wij vinden het totaal onbegrijpelijk dat elders in Geel miljoenen euro's worden besteed aan nieuwe autowegen terwijl er geen geld is om bij dit kruispunt een fietstunnel te bouwen die levens kan redden. Het stadsbestuur wast zijn handen in onschuld en schuift de zwarte piet door naar de Vlaamse overheid. Dat vinden wij bijzonder hypocriet en ongepast omdat dit stadsbestuur zelf jarenlang actief gepleit heeft voor dure nieuwe wegen in plaats van de bestaande wegen eerst maximaal te beveiligen.