Nieuwjaarswensen

15 Januari 2021

Nieuwjaarswensen

In de Geelse politiek zijn we met de Brugpartij onze positie als meest serieuze oppositiepartij blijven waarmaken.

Op de vooravond van de digitale nieuwjaarsreceptie van Groen Nationaal wil ook Groen Geel iedereen graag ‘Een gezond en tevreden 2021 wensen’!
2020 zullen we nooit meer vergeten. Covid-19 heeft iedereen van dichtbij of van veraf geraakt. We hopen dat jij en je familie en vrienden deze periode goed doorgekomen zijn. Onze wensen voor een goede gezondheid zijn dan ook zelden zo ernstig gemeend geweest. We wensen ook iedereen terug sociale contacten en bijeenkomsten. Maar zeker ook een nieuw normaal, dat warmer, socialer én duurzamer is. Laat ons daar samen met onze compagnons van De Brugpartij aan werken.
Lang leve de hoop, op naar een gelukkig 2021.
In de Geelse politiek zijn we met de Brugpartij onze positie als meest serieuze oppositiepartij blijven waarmaken. Het was met al die digitale vergaderingen niet simpel maar toch zijn we op verschillende beleidsdomeinen actief en kunnen we met opbouwende kritiek en positieve voorstellen wegen op het beleid.
· We stelden bezwaren en beroepen in tegen de megastallen en de oprukkende agro-industrie. We zijn daar niet alleen want dankzij corona ziet ook bestuur en ambtenarij de noodzaak voor nabijheid en kleinschaligheid.
· Mobiliteit blijft een teer punt in onze stad. De huidige aanpak van de fietsstraten is zoals we voorspelden niet echt een succes. Maar we blijven suggesties doen. Met onze actie voor telramen in Geel tonen we aan dat we als oppositie meer kunnen dan aan de kant staan roepen.
· Het stadsbestuur bracht nog niet veel terecht van haar belofte om de burger meer te betrekken bij het beleid. Maar toch kunnen we via de raden waarvan onze afgevaardigden deel uitmaken puik werk verrichten om het beleidsplan ruimte en de visie rond de nieuwe stationsomgeving mee vorm te geven.
· Ook wat armoedebestrijding betreft hebben we met De Brugpartij een stok in het hoenderhok geworpen. De discussie over een nieuwe manier om de kansarmoede aan te pakken staat op de agenda en we zullen er alles aan doen om de meerderheid hierover wakker te houden en stappen te laten zetten.
We zitten dus niet stil!
Groen Geel nodigt iedereen uit die hieraan wil meetimmeren. Neem gerust contact op want die lock-down gaat nog even duren.
En hopelijk zetten we dan in 2021, samen met jou, wat ‘stappen richting ideale wereld!’ 😉
Tinne Van Gelder
Gemeenteraadslid