Betaalbaar wonen in Geel: kan het nog?

26 September 2012

Betaalbaar wonen in Geel: kan het nog?

Op zaterdag 29 september voerden we actie voor meer betaalbare huisvesting in Geel. Vermits we vaststellen dat je haast nergens nog betaalbaar kan wonen hebben we symbolisch een bushokje ingericht als woning. Met grote posters en kleine flyers informeerden we de voorbijegangers over onze standpunten én voorstellen betreft het woonbeleid in Geel. Betaalbaar wonen wordt steeds moeilijker in onze stad. Het beleid dat nu wordt gevoerd is wat ons betreft veel te weinig ambitieus. Het stadsbestuur voert uit wat de Vlaamse overheid oplegt maar heeft geen verdere ambitie ondanks de grote noden die er zijn.Groen denkt dat het echt beter moet. De stad moet zelf een veel actievere rol spelen. En het beleid moet creatief zijn en nieuwe instrumenten inzetten. We denken onder meer aan de oprichting van Community Land Trusts zoals dit recent in Gent is gebeurd. Meer daarover kan je

hier lezen.

Volgens artikel 1 van de Vlaamse wooncode heeft elke Vlaming recht op een betaalbare en kwalitatieve woning. De praktijk ziet er helemaal anders uit, ook in Geel.

 1. Onze stad kent een bevolkingsaangroei die veel sterker is dan in vergelijkbare steden en gemeenten.

 2. Het gemiddelde gezin in Geel wordt kleiner. Op 10 jaar tijd wonen er 30% meer alleenstaanden en 70% meer éénoudergezinnen in Geel. Ook hierdoor zijn er meer woningen nodig.

 3. Het aantal woningen in onze stad is de voorbije jaren sterk toegenomen. Er zijn in onze stad opvallend veel (duurdere) appartementen, vooral in het centrum. Tegelijk ligt het aandeel sociale woningen met 5% nog steeds lager dan het Vlaamse gemiddelde terwijl ongeveer 12% van de Vlamingen  recht heeft op een sociale woning.

 4. In Geel zijn ongeveer 800 sociale huurwoningen maar staan er ook 800 mensen op de wachtlijst. Het huidige beleid voorziet ongeveer 250 nieuwe sociale woningen tegen 2020. Dat is dus veel te weinig.

 5. Het huidige bestuur heeft hier duidelijk geen ambitie. Het voert enkel uit wat de Vlaamse overheid oplegt.

 De problemen zijn nijpend. Groen wil dat er veel harder wordt gewerkt om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Om dit te bereiken wil Groen werk maken van:

 1. Bijkomende sociale woningen. De stad moet zelf oude woningen op kopen, renoveren en weer aanbieden op de markt. De stad moet maximaal gebruik maken van de mogelijkheid om sociale woningen te realiseren binnen private verkavelingen.

 2. Een versterking van de private huurmarkt. Dat kan onder meer door het aantal woningen dat de sociale verhuurkantoren in portefeuille hebben, fors uit te breiden. En eigenaars te overtuigen om de huizen niet te verkopen maar op de huurmarkt te houden.

 3. Gronden en gebouwen van het stadspatrimonium worden niet langer verkocht. Ze worden wel ter beschikking gesteld via een systeem van erfpacht of recht van opstal aan een 'Community Land Trust (CLT)'. De koper koopt dan enkel de woning, niet de grond. Dat is goedkoper voor de koper en op termijn interessanter voor onze stad.

 4. Samenhuisinitiatieven aanmoedigen en ondersteunen. Samenhuizen of cohousing is compact, sociaal én betaalbaar.