BIOBED niet langer ammoniak reducerende techniek

02 Maart 2019

Vrijdag was de deadline voor het verweer tegen de aanvraag van een milieuvergunning voor een zeugenstal met BIOBED voor een veeteeltbedrijf op de Fransebaan. (met een productie van 37 000 biggen per jaar) Een belangrijk argument van de aanvragers was het feit dat door het gebruik van BIOBED de ammoniakemissie en overlast tot een minimum zou beperkt worden. De toverkracht van het BIOBED blijft enkel overeind in de hoofden van de aanvragers zo blijkt. http://www.cbgroep.be/biobed-niet-langer-ammoniak-reducere…/ Met de Brugpartij hebben we een stevig verweer ingediend. Fingers crossed nu, we zijn benieuwd wat het college gaat adviseren aan de provincie. Maandag is het gemeenteraad en interpelleert Dirk Kennis alvast het college over dit dossier. Groen zal binnen de Brugpartij het voortouw blijven nemen als het op klimaat, milieu en dierenwelzijn aankomt.