Busverbinding naar industrieterrein Geel-Oevel

10 Maart 2012

Volgens bepaalde persberichten zouden forse besparingsplannen bij De Lijn onder meer alsgevolg hebben dat de busdiensten naar het industrieterrein Geel-Oevel binnen enkelemaanden worden afgeschaft. Ik stelde hierover een aantal vragen tijdens de gemeenteraad van 5 maart 2012: -Welke informatie heeft het stadsbestuur over de besparingsplannen van De Lijn? Klopt hetbericht over de busverbindingen naar het industrieterrein? Welke andere buslijnen wordeneventueel nog getroffen?-Wat is het standpunt van het stadsbestuur over deze kwestie?-Welke stappen worden door het stadsbestuur ondernomen in dit dossier?

Uit het antwoord van schepen Lievens bleek het volgende: -De Lijn heeft effectief voorgesteld om deze busdiensten af te schaffen. De bezetting van deze busdiensten is laag en De Lijn wou ze eigenlijk al eerder afschaffen. -Het schepencollege is hier niet mee akkoord en vraagt De Lijn om alternatieven te onderzoeken.

Wij menen dat een grondig onderzoek nodig is betreft de lage bezettingscijfers. Mogelijk is de huidige organisatie van de busdiensten (dienstrooster, reistijden, etc) onvoldoende afgestemd op de concrete noden van de werknemers in dit bedrijventerrein.

Uit het antwoord op mijn interpellatie bleek verder ook nog dat De Lijn op dit moment geen andere buslijnen op ons grondgebied viseert bij de besparingsplannen.