Circulatie wijzigt, visie blijft achterwege

25 Oktober 2013

Circulatie wijzigt, visie blijft achterwege

In een gemeenteraadscommissie op 23 oktober stelde het stadsbestuur wijzigingen voor aan de verkeerscirculatie en mobiliteit in Geel. Groen ziet positieve en negatieve punten in de nieuwe voorstellen.  Het Sint Dimpnaplein is al jarenlang een knelpunt op vlak van verkeersveiligheid. Groen Geel kaartte het probleem herhaaldelijk aan met acties ter plaatse en in de gemeenteraad. We zijn het eens met het stadsbestuur over de wijziging van de voorrangsregeling, het invoeren van de enkelrichting in Burgstraat en het afsluiten van de Amandus De Vosstraat voor autoverkeer vanuit Logen. "We blijven bezorgd om de veiligheid van de zwakke wegggebruikers aan het kruispunt van Billemontstraat met Gasthuisstraat waar de drukte terug zal toenemen door verkeer dat de Billemontstraat voortaan opnieuw kan inrijden vanaf Sint Dimpna." stelt Tinne Van Gelder.Om de verkeerscirculatie in de stadskern eenvoudiger te maken wijzigt de rijrichting in Rozendaal, wordt een deel van de Stationsstraat enkelrichting en keert de circulatie om in de lus Nieuwstraat-Havermarkt-Patronaatstraat-Lebonstraat. Jeroen Dillen zegt: " We vrezen dat deze maatregelen zullen leiden tot toenemend autoverkeer in de stadskern. Het wordt immers eenvoudiger om de stadskern te doorkruisen met de wagen in verschillende richtingen. Het gebruik van de Nieuwstraat als drukke verkeersas staat haaks op een aangename winkelwandelstraat."

Groen vroeg het stadsbestuur opnieuw om maximaal in te zetten op de veiligheid van fietsers en voetgangers, met speciale aandacht voor fietsverkeer in enkelrichting straten. Schepen Molderez antwoordde dat een groot deel van de stadskern wordt ingericht als zone 30. Hij kondigt acties aan om dit effectief af te dwingen om de veiligheid te verhogen. Hiervoor krijgt hij alvast onze steun.

Het parkeercirculatieplan maakt pijnlijk duidelijk dat dit stadsbestuur geen duurzame kijk heeft op mobiliteit. Door nieuwe signalisatie wil men automobilisten makkelijker de weg wijzen van de ene parking naar de andere. Groen vraagt dat het beleid duidelijk kiest voor een autoluw centrum. Door bestuurders te stimuleren de wagen achter te laten op één parking, liefst buiten de stadskern, en de stad verder te voet of met de fiets te bezoeken. Huurfietsen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

Jeroen Dillen zegt: "Korte trajecten van punt tot punt met de auto in de binnenstad moeten de uitzondering en niet de regel zijn. Een ander soort mobiliteit is dringend nodig. Het stimuleren daarvan is geen detail maar noodzakelijk voor wie echt verandering wil realiseren op vlak van mobiliteit in onze stad."

Voor Groen Geel,

Jeroen Dillen en Tinne Van Gelder

Gemeenteraadsleden