Definitieve vaststelling PRUP's

05 Februari 2012

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 14 december 2011 verschillende Provinciale Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (PRUP) die betrekking hebben op Geel, definitief vastgesteld. Deze beslissing volgt op het openbaar onderzoek dat liep tijdens de zomer van 2011. Tijdens dit openbaar onderzoek werden heel wat bezwaarschriften ingediend met betrekking tot de verschillende plannen. De bezwaren werden allemaal behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). De PROCORO heeft op basis van de bezwaren een aantal aanpassingen gevraagd. De deputatie is hier slechts deels op in gegaan. De hoofdlijnen van de verschillende PRUP's blijven ongewijzigd. Wat ons betreft een vergissing.