Domein Kievermont en de nieuwe verbindingsweg Ring-Retieseweg

23 Maart 2011

Domein Kievermont en de nieuwe verbindingsweg Ring-Retieseweg

De Antwerpse provincieraad bespreekt op donderdag 24 maart een aantal Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) die allemaal handelen over onze stad. Het gaat om de volgende dossiers: -Afbakening van het stedelijk gebied -Herbestemming domein Kievermont

-Verbindingsweg tussen Ring en Retieseweg -Antwerpseweg -Nieuwe woonzone Laar -Nieuwe woonzone Gansakker -Ruimtelijk plan zone Brukel -Ruimtelijk plan Woonwerkpark (hoek Ring-Antwerpseweg)

Het provinciebestuur houdt vast aan het plan om te kiezen voor een gemengde herbestemming voor domein Kievermont: zowel stadsrandbos (met recreatiezone) als bedrijventerreinen. GROEN! GEEL blijft zich verzetten tegen nieuwe bedrijventerreinen op deze locatie. De bedrijventerreinen in Geel zijn nu al compleet versnipperd. Eerst moet aangetoond worden dat alle huidige bedrijventerreinen werkelijk maximaal benut worden. Indien er effectief nood is aan bijkomende bedrijvengrond dan moet die gezocht worden door uitbreiding van bestaande terreinen. Verdere versnippering moet absoluut vermeden worden.

Het PRUP Regionale Ontsluiting stelt voor om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen de Ring en de Retieseweg. Het PRUP kiest hierbij voor het zogenaamde traject 1A. Dit betekent een nieuwe weg van aan de Dokter Van de Perrestraat ter hoogte van de huisnummers 347-355, tussen Katersberg en Fittelaarsdijk, noordelijk van de recente verkavelingen, richting Retieseweg waar de aansluiting zou komen tussen Binnenblok en Ericastraat.