Fietsen op de binnenring van Geel

25 Januari 2015

Fietsen op de binnenring van Geel

Het stadsbestuur heeft in haar mobiliteitsplan een aantal straten in het stadscentrum geselecteerd als 'binnenring'. Onder meer de Groenstraat en de Dokter Peetersstraat zijn daar een onderdeel van. In datzelfde plan zijn die straten echter ook geselecteerd als fietsroute, onder meer voor het woon-schoolverkeer. Een aantal straten maken zelfs onderdeel uit van het 'kindgericht netwerk'. Veel van de straten zijn daar echter totaal niet op voorzien. Op sommige stukken van die 'binnenring' is zelfs geen voetpad, laat staan een fietspad. Helemaal geen voorzieningen dus, terwijl de intensiteit van auto's er steeds toeneemt. Los van het feit dat de inrichting van die straten helemaal niet voorzien is om te functioneren als 'binnenring', vragen we ons ook af of Geel überhaupt wel een binnenring nodig heeft. Ook al is ze niet helemaal rond, er ligt wel een ringweg rond Geel. Laten we die dan ook optimaal gebruiken. Zo vermijden we dat ons centrum gebukt gaat onder druk autoverkeer.Binnenring nodig?