Geen toezicht op bouwmisdrijven in Geel

10 November 2009

Geen toezicht op bouwmisdrijven in Geel

Gemeenteraadslid Jeroen Dillen het stadsbestuur over het gebrek aan controle op bouwmisdrijven. Dillen had herhaaldelijk onregelmatigheden vastgesteld bij de bouw van een nieuw bedrijvencomplex in Geel-Ten Aard. Ondanks eerdere overtredingen bij de grondwerken, werden hier bouwwerken aangevat zonder vergunning. Pas na tussenkomst van raadslid Dillen werden de werken stilgelegd. interpelleerde

Uit het antwoord van de burgemeester blijkt dat er geen systematisch toezicht gebeurt op bouwvergunningen en bouwwerken. Enkel als iemand klacht indient, wordt er ingegrepen door stad of politie. De eigenaar van het project in Ten Aard - een voormalig schepen voor CD&V - wordt verzocht zich in regel te stellen met zijn vergunning en kan dan gewoon verder werken. De stad onderneemt verder niets.

Is het dan niet aangewezen dat de stad iemand in dienst neemt om bouwvergunningen en bouwwerken te controleren? "De aanwerving van een bouwinspecteur is al enkele keren ter sprake gekomen bij de begrotingsbesprekingen. Of het bij de begroting 2010 gaat lukken, weet ik niet." zegt burgemeester Frans Peeters.

GROEN! hekelt de lakse houding van het Geelse stadsbestuur. Dit is een belediging voor alle Gelenaars die de regels wel naleven.