Goederenvervoer per spoor: ook risico's in Geel?

07 Mei 2013

Goederenvervoer per spoor: ook risico's in Geel?

De treinramp in Wetteren doet vragen rijzen over de risico's die verbonden zijn aan vervoer van gevaarlijke stoffen per trein. Angst is nooit een goede raadgever en rampen als deze zijn gelukkig uitzonderlijk. Toch lijkt het terecht om enkele vragen te stellen over de veiligheid van het goederenvervoer per trein doorheen onze stad. Raadslid Jeroen Dillen stelde daarom volgende schriftelijke vragen aan het stadsbestuur: -Welke bevoegdheid heeft het stadsbestuur betreft het goederenvervoer per spoor over Geels grondgebied? Kan het lokale bestuur regels opleggen aan dit vervoer (aard van de goederen, snelheid van het tranport, ?) of helemaal niet?-Heeft het stadsbestuur informatie over welk soort goederen er worden vervoerd over het spoor in Geel? Is er desgevallend ook informatie beschikbaar over gevaarlijke transporten: Welke goederen? Welke frequenties of volumes? Welke risico's?

-Zijn de veiligheidsdiensten in Geel voorbereid op de mogelijkheid van een treinongeval waarbij een trein met gevaarlijk transport betrokken is? Bestaan er specifieke veiligheids- of rampenplannen voor dit soort incident?Zodra wij antwoord ontvangen leest u het hier.