Groen Geel is niet tegen de aanleg van speelbossen!

10 Juni 2015

De NV-A berichtte onlangs dat de gemeenteraadsleden van Groen tegen de aanleg van een speelbos zouden zijn.  gaangeen

We polemiek starten, maar wel willen wel duidelijk stellen dat dit pertinent niet klopt. 

De N-VA zit met een Leopardtank in de maag en krijgt die blijkbaar niet verteerd. Daarom wil ze de aandacht afleiden door te stellen dat Groen Geel tegen de aanleg van het speelbos zou zijn. Op de gemeenteraad van mei heeft ons raadslid terecht vragen gesteld bij het idee om daar een Leopardtank te parkeren. Op de gemeenteraad van 1 juni zijn er twee vragen gesteld. De eerste naar de nodige vergunningen en het al dan niet akkoord door het Agentschap Natuur en Bos. De tweede vraag ging over de rol van de stad bij de aanleg van het speelbos. Volgens ons raadslid kan ze die taak beter overlaten aan terrein beherende verenigingen waarvoor het aanleggen van bossen en bij uitbreiding "speelbossen" de corebusiness is. Groen Geel heeft zich dus nooit tegen het speelbos gekant.

Het artikel op de website van de NV-A is dus totale onzin en voor wie twijfelt, verwijzen we graag naar het auditief verslag van de gemeenteraad. Dat we kritische vragen mogen stellen is eigen aan onze oppositierol. Voor de rest kunnen we als GROEN alleen maar blij zijn dat NV-A de punten uit ons verkiezingsprogramma (art 34 en 45) volledig uitvoert.