Groen Geel vond inspiratie in Freiburg

10 December 2013

Eind oktober nam een delegatie van Geelse groenen deel aan een studiereis naar Freiburg, georganiseerd door Groen Turnhout. Freiburg is een stad in het zuiden van Duitsland die al jaren geldt als voorbeeld op vlak van duurzame stadsontwikkeling. Vier dagen lang bezochten we diverse locaties in de stad en de omgeving. We zagen concrete voorbeelden van duurzame mobiliteit en ruimtelijke planning, rationaal energiegebruik en duurzame energieproductie en dit alles met veel aandacht voor de sociale aspecten van het samenleven. Veel van deze realisaties zijn tot stand gekomen door gewone mensen die zich samen georganiseerd hebben om hun eigen leefomgeving beter, mooier en gezonder te maken. Wij vonden dit bijzonder inspirerend en zullen dit nu vertalen in concrete voorstellen voor Geel en de Kempen.