Groen voert actie voor fietsstraat in Geel

15 November 2014

Groen voert actie voor fietsstraat in Geel

In mei stelde Groen Geel haar visie over het mobiliteitsbeleid in het centrum voor, met als centrale elementen een autovrijeNieuwstraat, veilige

en aantrekkelijke fietsverbindingen en vlot bereikbare parkings. Intussen hebben we rekening gehouden met de vele reacties die we kregen en hebben we onze visie verder uitgewerkt. Fietsers en voetgangers willen we nog meer centraal stellen, zeker op weg naar en in de buurt van scholen. Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen en stappen.

Eén concreet voorstel uit ons plan is de inrichting van fietsstraten. Groen Geel stelt voor om de Technische Schoolstraat op korte termijn in te richten als eerste fietsstraat in GeelIn een fietsstraat zijn fietsers de baas. Auto's zijn er te gast. Ze mogen er rijden, maar niet sneller dan 30 kilometer per uur. Ze mogen ook geen fietsers inhalen. Voor ons zijn fietsstraten deel van een goed mobiliteitsbeleid. Niet tegen de auto, maar voor de zachte weggebruikers. Op 1 september voerderen we hier actie voor.