Groen wil snel een verbod op zwaar vervoer in Sint-Dimpna

14 Mei 2019

Groen wil snel een verbod op zwaar vervoer in Sint-Dimpna

"Als Groen mee in de Vlaamse regering komt, zal dit bovenaan onze agenda geplaatst worden,"

Een thema dat de Geelse politiek al jarenlang domineert is de verkeersveiligheid en leefbaarheid van Sint-Dimpna. De politieke partijen die op de verschillende betrokken niveaus het beleid uitmaken (stad, provincie en Vlaamse overheid) richten al hun pijlen op een nieuwe ontsluitingsweg als oplossing voor het probleem. Het kan echter nog heel wat jaren duren vooraleer die weg er zal zijn. Joke Sannen en Marc Van Ryne, kandidaten voor Groen bij de komende verkiezingen, zijn er echter van overtuigd dat er andere oplossingen mogelijk zijn die ook snel gerealiseerd kunnen worden. Concreet pleiten zij voor een verbod voor doorgaand zwaar verkeer (meer dan 3,5 ton) op de N118.

"Als Groen mee in de Vlaamse regering komt, zal dit bovenaan onze agenda geplaatst worden," aldus Joke Sannen, kandidaat voor Groen op de Vlaamse lijst. "Er zijn eigenlijk ook geen argumenten om dat niet te doen. Sinds er met de N19g een nieuwe verbinding Kasterlee-Geel is, is de infrastructuur immers aanwezig om doorgaand zwaar vervoer een ander traject te laten volgen."

Marc Van Ryne, kandidaat voor Groen op de federale lijst en mobiliteitsspecialist van de Geelse Groenen, verduidelijkt: "Niet alleen de infrastructuur is er, ook de signalisatie is al voorzien op een tonnagebeperking. De N118 was in 2018 gedurende enkele maanden gedeeltelijk en enkele weken zelfs helemaal onderbroken vanwege werken in Dessel. Er werd toen door de diensten van de Vlaamse overheid geen omleiding voorzien. Dat was ook niet nodig, want alle gewone bewegwijzering op de ring van Geel stuurt het zwaar verkeer langs de N19g."

 "Er zijn ook weinig tot geen redelijke redenen om de omrijbeweging voor zwaar verkeer niet te voorzien," vervolgt Van Ryne. "Het traject mag dan wel wat langer zijn, tijdswinst is er amper tot niet. Tijdens vakantieperiodes en buiten de spits is het traject via de N118 misschien enkele minuten sneller, maar tijdens de spits is die er zeker niet. We hebben dit zelf op verschillende momenten uitgetest."

En ook al zouden er enkele minuten tijdswinst zijn, weegt dat volgens Joke Sannen niet op tegen de voordelen die een tonnagebeperking met zich meebrengen. Sannen: "De verkeersveiligheid in Sint-Dimpna zal er op deze manier fors op vooruitgaan, zodat onze kinderen opnieuw veilig naar school kunnen fietsen. Ook  de luchtkwaliteit zal enorm verbeteren en de geluidshinder door vrachtwagens zal gevoelig verminderen. Kortom, de leefbaarheid van Sint-Dimpna zal aanzienlijk verbeteren."