GROENE ACCENTEN voor GEEL - 22 oktober 2011

01 Oktober 2011

GROENE ACCENTEN voor GEEL - 22 oktober 2011

Startmoment campagne 2012. In de namiddag een boeiend debat voor wie mee wil nadenken over ons programma 2012. 's Avonds een gezellig herfstbanket voor iedereen, ook voor de kleinsten. Ook verbaasd te zien hoe snel Geel verandert van een groot dorp in een kleine stad? Geel, nog altijd de Barmhartige Stede? Doet Geel echt meer om de armsten te ondersteunen en te integreren? Of ligt de nadruk op controleren en corrigeren? Kijken we de andere kant op of willen we armoede en sociale uitsluiting aanpakken?

Geel, echt het groene hart van de Kempen? Moeten we ons neerleggen bij de kaalslag op natuur en milieu die samengaat met verstedelijking?
Moeten we blij zijn met de spreekwoordelijke dooie mus van een beetje groen in het geplande woon-werkpark? Moeten we domein Kievermont als stadsbos vergeten? Of moeten we een prioriteit maken van open ruimte en groen in onze stad?

Groene Accenten! - 22 oktober 2011 - de Kruiskwacht in Bel.

Op 22 oktober geven we de aftrap voor een nieuw werkjaar. We gaan even weg van het centrum en halen een frisse neus midden de Belse bossen. Om 19 uur bent u welkom op een geweldig Herfstbanket.

Als u 's namiddag mee wilt discussiëren over de stellingen hierboven, bent u welkom vanaf 15u30 in de namiddag.

Voor meer info zie bijlage.