Hoogbouw in Geel?

08 Februari 2016

Naar aanleiding van de bezorgdheid rond hoogbouw in Holven neemt Groen het volgende standpunt in: Voor Groen moet het stadsbestuur in een groeiende stad kiezen voor inbreiding. Dat kan uitbreiding betekenen onder meer in de hoogte, van al bestaande bedrijventerreinen, woonblokken, eengezinswoningen, alvorens nieuwe open ruimte aan te snijden. Hoogbouw op maat van de buurt moet kunnen, maar draagkracht en leefbaarheid mogen niet in het gedrang komen.  Hoogbouw tot zes lagen met een gemengde invulling van wonen, kantoren, zorg en winkels kunnen voor een goede, leefbare mix zorgen. Hoger bouwen kan uitzonderlijk, na wijkoverleg en speciale aandacht bij de invulling van het project. De aandacht voor voldoende groene ruimte, veiligheid van fietsers en voetgangers, toegankelijkheid en mogelijke verkeersoverlast moet in álle bouwprojecten, mét of zonder hoogbouw, primeren.