Hubo hoort niet thuis op Alma-site

29 Augustus 2013

Hubo hoort niet thuis op Alma-site

Groen Geel is gekant tegen de komst van een nieuwe HUBO-vestiging op de site van warenhuis Alma/Carrefour in Geel. Groen meent dat dergelijke grootschalige handelsfuncties niet thuishoren in woongebied. De inplanting van een HUBO in het stadscentrum is een vreemde keuze omwille van de toevloed aan verkeer die dit onvermijdelijk veroorzaakt. Dergelijke winkel is immers niet gericht op buurtverkeer ? wat wel deels geldt voor het warenhuis Alma - maar trekt publiek aan van een ruime regio die vooral met de auto naar de winkel zullen komen. Het laden en lossen veroorzaakt overlast voor de nabijgelegen woningen. Het nieuwe gebouw verstoort ook de link tussen de aanwezige woningen en het achtergelegen parkgebied.Groen Geel begrijpt niet dat het Geelse stadsbestuur dergelijke ontwikkeling wenselijk vindt terwijl op de zelfde locatie nog volop woningen worden bijgebouwd. Ook in de nieuwe plannen worden nog bijkomende woningen voorzien. Wat ons betreft veronderstelt ruimtelijke ordening net dat je een duidelijke bestemming geeft aan elke locatie in plaats van verschillende functies door elkaar in te planten.

Het plan voor een HUBO op deze locatie werd reeds besproken door het schepencollege op 29 oktober 2012. Toen was het college van mening "dat de voorgestelde achterin gelegen locatie niet geschikt is voor een doe-het-zelf zaak met een oppervlakte van 3760m. Gelet op de bebouwing langs Gladioolstraat zal dit een te grote belasting vormen voor deze omgeving. Dergelijke zaken dienen langs hoofdwegen te worden voorzien, bijvoorbeeld langs Antwerpseweg waar het PRUP Antwerpseweg mogelijkheden voorziet voor dergelijke grootschalige kleinhandel." (uittreksel uit het verslag van het schepencollege van 29 oktober 2012).

De ontwikkelaar paste zijn plannen intussen aan. Het nieuwe HUBO-gebouw wordt dichter bij Alma ingeplant en ook het leveringspunt voor HUBO komt op die manier verder van de woningen te liggen. Maar er is nog steeds sprake van een handelsgebouw van 3000 vierkante meter met bijhorende plaza van 1500 vierkante meter en een ondergrondse parking voor meer dan 200 voertuigen. Vreemd genoeg gaf het schepencollege op 5 augustus 2013 nu wel een gunstig advies voor verdere ontwikkeling van deze plannen. Voor Groen is dit totaal onbegrijpelijk. De voorgestelde wijzigingen doen eigenlijk niet ter zake. De essentie is en blijft dat een grootschalige handelsvestiging niet thuishoort op deze locatie.

Raadslid Jeroen Dillen zal de bevoegde schepen hierover interpelleren tijdens de gemeenteraad van 2 september. Wij zullen de schepen ook herinneren aan de kritiek die zijn partij eerder had op het PRUP Woonwerkpark. In een opiniestuk van 7 juli 2011 pleitte de N-VA ervoor om binnen de Ring in eerste instantie ruimte te maken voor wonen, recreatie/groen en kleinschalige handel zoals een buurtwinkel of apotheker.  Hoe dit te rijmen valt met het huidige standpunt over de nieuwe HUBO is ons een raadsel.

Een handelszaak als HUBO hoort niet thuis binnen de Ring maar op een locatie die voorzien is om de bijhorende mobiliteitsdruk op te vangen.

Namens Groen Geel,

Jeroen Dillen en Tinne Van Gelder,Gemeenteraadsleden