Infovergadering mobiliteit: oproep tot deelname

09 Februari 2013

Infovergadering mobiliteit: oproep tot deelname

Op 21 februari wil het Geelse Stadsbestuur een infovergadering organiseren om "de stem van het volk" te horen over het parkeerbeleid. Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag interpelleerde raadslid Jeroen Dillen schepen Molderez hierover. Jeroen uitte vooral kritiek op het feit dat mensen die kandidaat waren bij de jongste verkiezingen niet welkom zijn op deze vergadering. Het bestuur stuurde een brief daarover naar de partijvoorzitters. Een ongewone demarche en wat Groen betreft is dit discriminatie op basis van politiek engagement. Schepen Molderez stelt dat het stadsbestuur de mening wil kennen van een representatieve groep gewone Gelenaars over mobiliteit en parkeren. De kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen  worden door het bestuur beschouwd als mensen die het parkeerbeleid al kennen en er al een gekende en duidelijke mening over hebben. Daarom vindt het bestuur het onnodig om nog met deze mensen in dialoog te gaan.Wat ons betreft dit onbegrijpelijk. Volgens dezelfde logica zou men nog andere groepen kunnen uitsluiten die hun standpunt eerder al kenbaar maakten. Waarom gebeurt dit wel met politieke partijen en bijvoorbeeld niet met de middenstanders?  

Groen gelooft niet dat je een representatief deel van de bevolking bereikt door simpelweg een uitnodiging te richten aan alle Gelenaars. Representativiteit betekent immers dat de vergadering een goede doorsnede vormt van de Geelse bevolking. Maar de kans is groot dat vooral mondige burgers en/of mensen met persoonlijke belangen deelnemen. Jeroen Dillen verwees naar de procedure die zes jaar geleden werd toegepast om een representatieve groep Gelenaars te betrekken bij de strategische planning. Schepen Molderez, oh ironie ook schepen van financiën, antwoordde dat zo 'n initiatief nu te duur is.

De geplande infovergadering beschouwen als "de stem van het volk" lijkt dan ook nergens op. De stem van het volk heeft op 14 oktober al een duidelijk mandaat gegeven aan de coalitie van NV-A en CD&V. In de aanloop naar de verkiezingen heeft CD&V al een reeks informatievergaderingen georganiseerd. Nu deze komedie opvoeren omdat NV-A en CD&V er onderling niet uit geraken is te gek voor woorden. Politici moeten hun verantwoordelijkheid durven nemen.

Groen is absoluut niet gekant tegen initiatieven waarbij inspraak wordt georganiseerd voor de brede bevolking. Wij hebben wel moeite met het idee dat het stadsbestuur vooraf bepaalt welke groepen men wél en niét wilt horen. Groen vraagt het stadsbestuur om de gemeenteraad te betrekken en vooraf grondig te informeren over de manier waarop men het mobiliteitsbeleid wil evalueren en bijsturen.

Groen roept iedereen op om deel te nemen aan de infovergadering van 21 februari zodat alsnog zoveel mogelijk verschillende meningen aan bod kunnen komen. Wees er snel bij ?inschrijven kan maar tot zondag 10 februari op de website van de stad.