Meerderheid is verdeeld over vergoeding gemeenteraadsvoorzitter

25 April 2013

Op woensdag 24 april was er een gemeenteraadscommissie over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de deontologische code voor raadsleden en schepenen. Het huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de gemeenteraad. Ondanks alle verhalen over anders en beter besturen blijkt dat de nieuwe coalitie nauwelijks verandering brengt in de manier waarop de gemeenteraad al jaren werkt. Het nieuwe reglement zal nauwelijks verschillen van het reglement uit de vorige legislatuur en van de versie die begin maart "ten voorlopige titel" werd goedgekeurd door de gemeenteraad in afwachting van een "grondige bespreking" in een commissie. Ook op dit vlak moet je de Kracht van Verandering dus zoeken met een vergrootglas. De deontologische code omvat een aantal gedragsregels voor raadsleden en schepenen maar is bijzonder vaag als het gaat over effectief optreden tegen zaken die deontologisch niet ok zijn. Meest opvallende feit vanavond was het meningsverschil tussen CD&V en NV-A betreft de vergoeding die de gemeenteraadsvoorzitter ontvangt. CD&V pleit nu toch voor een dubbel presentiegeld voor de voorzitter (in tegenstelling tot de eerdere beslissing hierover in de gemeenteraad), NV-A is hier niet mee akkoord. Ook na een schorsing van de commissie bleek een compromis tussen de coalitiepartners niet mogelijk. De meerderheid weigerde een stemming over dit punt en schuift de hete aardappel door naar het schepencollege.