Noodhulp Pakistan

02 September 2010

Gemeenteraadslid Jeroen Dillen stelt voor aan het Geelse Stadsbestuur om geld vrij te maken voor de noodhulp na de overstromingsramp in Pakistan. Voormalig gemeenteraadslid Maarten Van Camp startte een hulpactie na de aardbeving in 2005. Hij bleef dit project in de voorbije jaren ondersteunen vanuit de Geelse Ontwikkelings Samenwerking (GOS). Maarten start nu een nieuwe hulpactie. De Geelse groenen roepen het stadsbestuur op om deze actie te steunen.