Ontslag OCMW-raadslid Jozef Jacobs

25 April 2013

Ook in de OCMW-raad heeft de nieuwe coalitie voorlopig geen goede start genomen. De creatie van de nieuwe functie van OCMW-ondervoorzitter (Mineke Viaene, NV-A) was een doorn in het oog voor de CD&V. De functie kreeg tot op vandaag geen duidelijke taakinhoud en er is ook nog steeds de grootste onduidelijkheid over de vergoeding van deze ondervoorzitter. De verstandhouding in het OCMW-bestuur is gespannen en ook de vergaderingen van de OCMW-raad verliepen zelden zo moeizaam als nu het geval is. Raadslid Jozef Jacobs (NV-A) heeft er blijkbaar al genoeg van na drie maanden en neemt ontslag. Jacobs was onder meer ontevreden over het feit dat hij geen presentievergoeding kreeg voor zijn aanwezigheid bij de voorstelling van het nieuwe bestuursakkoord. Jozef Jacobs wordt opgevolgd door Silvy Sterckx.