Ook fietspaden in het centrum

25 Januari 2015

Ook fietspaden in het centrum

Hieronder geven we enkele suggesties voor fietsvoorzieningen in het gebied tussen het station, Werft, Nieuwstraat en Sint-Dimpna. Uiteraard zijn we ook vragende partij voor goede fietsvoorzieningen in andere delen van het centrum.  Volwaardige fietspaden in de Stationsstraat. Door van deze straat een enkelrichtingsstraat te maken, is dit perfect haalbaar, zonder dat er parkeerplaatsen opgeofferd moeten worden. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen, moeten de fietspaden wel tussen het voetpad en de rijbaan komen. Dus niet op de plaats van de fietssuggestiestroken die er nu liggen.  Fietsers die van aan het station een aangenamere route richting station willen, kunnen nu al kiezen voor het fietspad dat ligt tussen de Stationsstraat en het Atheneum. Wij stellen voor om die verbinding door te trekken tot aan de Peperstraat. Ter hoogte van de Patronaatstraat moet dan een verhoogde fietsoversteek met voorrang voor fietsers ter voorzien worden en de Patronaatstraat (tot aan Peperstraat) moet als volwaardige zone 30 of fietsstraat ingericht worden.

  • Inrichting van de Technische Schoolstraat als echte fietsstraat. 
  • Om de situatie voor de fietsers in Sint-Dimpna en De Billemonstraat te verbeteren, stellen we volgende zaken voor: volwaardige fietspaden op het Sint-Dimpnaplein (is mogelijk door slechts enkele parkeerplaatsen op te offeren) en opwaardering van de paadjes tussen Logen en Molenstraat.
BIJLAGEN:
fietsvoorzieningen_in_het_centrum.pdf