Overbodige ondervoorzitter kost 30.000 euro per jaar

13 Augustus 2013

Overbodige ondervoorzitter kost 30.000 euro per jaar

Overbodige ondervoorzitter kost 30.000 euro per jaar. Machtsstrijd gaat door terwijl OCMW fors moet besparen. Op 30 juli besliste de Geelse OCMW-raad dat de ondervoorzitter Mineke Viaene dan toch een vergoeding zal ontvangen. Het moet gezegd dat Viaene alles heeft geprobeerd om het mandaat onbezoldigd te kunnen uitoefenen, maar de wetgeving laat dit niet toe. Dat blijkt duidelijk uit de adviezen en antwoorden die het OCMW vroeg en kreeg van de juridische dienst van IOK, VVSG en de bevoegde minister Bourgeois. In zijn brief maakt Bourgeois ook duidelijk waarom. De wetgeving voorziet een vaste vergoeding voor iedereen die het ambt uitoefent, precies om te vermijden dat sommige personen het onbezoldigd kunnen doen. Het idee is dat met name meer begoede personen zich op die manier zouden kunnen profileren terwijl 'gewone mensen' het inkomen effectief nodig hebben. De wet wil dat iedereen gelijke kansen krijgt om een politiek mandaat op een zelfde manier uit te oefenen, vandaar deze regelgeving.Viaene krijgt circa 30.000 euro bruto per jaar. Met terugwerkende kracht, vanaf januari 2013. Dat bedrag moet opgehoest worden door het OCMW. Dit relativeert meteen de besparing die werd gerealiseerd door het bestuur van NV-A en CD&V door de schrapping van een schepenambt bij de start van de nieuwe coalitie. Hoe je het ook draait of keert, deze meerkost voor het OCMW is de verantwoordelijkheid van NV-A en van niemand anders.

Viaene heeft nog niet beslist wat ze zal doen met de vergoeding. De kans bestaat dat ze de vergoeding terugstort aan het OCMW. In dat geval zal het OCMW de kosten deels recuperen maar nooit helemaal. Er is immers een verschil tussen het bruto betaalde bedrag en het netto ontvangen loon dat zou terugbetaald worden. Bovendien zal het OCMW hoe dan ook pensioen moeten betalen aan de ondervoorzitter na afloop van haar mandaat. Viaene overweegt ook nog om het geld niet terug te storten maar te investeren in een nieuw project rond huisvesting waarvan zij de initiatiefnemer wil zijn. Wij betwijfelen sterk of het genoemde bedrag hiervoor kan volstaan. Eerder had ze het idee om de gelden te schenken aan de noodlijdende Tarcitiusscouts, maar die hebben haar hulp intussen blijkbaar niet meer nodig. De zoektocht naar bestemming van het geld zal ongetwijfeld nog wel even doorgaan en leidt (niet toevallig?) de aandacht af van de echte vraag: (waarom) hebben we een ondervoorzitter nodig?

De functie van ondervoorzitter OCMW bestond tot voor kort niet in Geel. De functie bestaat ook niet in de meeste vergelijkbare steden. Het zijn vooral grote Vlaamse steden als Antwerpen, Brugge en Gent die naast een OCMW-voorzitter ook een ondervoorzitter hebben. Een OCMW zoals dat van Geel heeft geen ondervoorzitter nodig, zo simpel is dat. De organisatie zelf was daarvoor geen vragende partij. De functie is gecreëerd louter omwille van het machtsevenwicht tussen twee politieke partijen, dat heeft Viaene zelf met zoveel woorden gezegd. CD&V kreeg het voorzitterschap van het OCMW, maar NV-A eiste een ondervoorzitter om een oogje in het zeil te houden. Zoveel vertrouwen is er dus tussen beide coalitiepartners. Politieke pasmunt met een prijskaartje van 180.000 euro over de ganse legislatuur.

De NV-A vormt de grootste fractie in de OCMW-raad en kan dus ? ook zonder ondervoorzitter ? perfect controle uitoefenen over het OCMW. Maar toch werd een ondervoorzitter aangesteld. Een overbodige functie die het OCMW op kosten jaagt terwijl het net de NV-A is die sterk aandringt op besparingen. Het OCMW zal in 2014 ruim 400.000 euro moeten besparen volgens het "herstelplan" dat momenteel wordt uitgewerkt door de coalitie NV-A/CD&V. Gelenaars zullen meer betalen voor kinderopvang, Een verblijf in het woonzorgcentrum wordt duurder. Warme maaltijdbedeling en poetsdienst worden mogelijk stopgezet. Het bestuur onderzoekt of (delen van) de kinderopvang, ouderenzorg en zorg voor gehandicapten kunnen uitbesteed worden. Maar tegelijk gaat er dus flink wat geld naar een ondervoorzitter die dat duidelijk niet nodig heeft, omwille van een mandaat waar niemand zat op te wachten.

En er is niet alleen de financiële kostprijs. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ondervoorzitter zijn helemaal niet duidelijk. Wanneer mevrouw Viaene in dergelijke omstandigheden toch talrijke initiatieven neemt, plannen maakt en presenteert zowel binnen als buiten het OCMW, dan zorgt dat voor heel wat onrust bij de medewerkers en externe partners van het OCMW. Dat verzinnen we niet zelf, maar horen we wekelijks van diverse betrokkenen. Dergelijke onrust doet de organisatie geen goed, nota bene op een moment dat er meer dan genoeg andere uitdagingen zijn.

Toen op 2 januari duidelijk werd dat er een ondervoorzitter zou komen, hebben wij meteen aangedrongen op een duidelijke functiebeschrijving. Vandaag is die er nog altijd niet. Volgens het decreet komt het aan de voorzitter toe ? en aan niemand anders - om te beslissen welke taken hij/zij delegeert aan een ondervoorzitter. De ondervoorzitter krijgt dan verantwoordelijkheden toegewezen op een aantal duidelijk afgelijnde domeinen en rapporteert hierover aan de voorzitter. Maar de visie van Viaene is anders, zo blijkt uit het ontwerp van functiebeschrijving dat door haar werd voorgelegd aan de OCMW-raad van 30 juli. Zij wil als ondervoorzitter betrokken worden bij alle kwesties van beleid en beheer en beschouwt enkel een aantal wettelijke taken als het exclusieve terrein van de voorzitter. Na verdere bespreking in een werkgroep wil de OCMW-raad in september een beslissing nemen over de functiebeschrijving. Het staat in de sterren geschreven dat het politiek compromis hierover weinig fundamenteels zal veranderen. Het Geelse OCMW blijft allicht nog lang in de ban van de machtsstrijd tussen beide dames, namens beide partijen.

Het OCMW verdient beter.