Programma 2012

10 September 2012

Programma 2012

KIES NU VOOR DE STAD VAN MORGEN! Vanuit een open geest vernieuwende en creatieve oplossingen aanreiken, dat is waar Groen voor gaat. Je leest er alles over in ons programma 2012. Hieronder kan je een korte samenvatting lezen. De integrale tekst kan je vinden.

hier

Dichterbij is slimmer

Het stadsbestuur moet nabijheid centraal zetten in haar beleid omwille van de voordelen op sociaal en ecologisch vlak.

Ruimtelijke ordening

Kernversterking en verdichting blijven cruciaal in het ruimtelijk en woonbeleid. Groen wil een stadsontwikkeling vanuit een moderne visie met duurzaamheid als "leitmotiv". De verouderde visie met hoogbouw waar de auto centraal staat, wil Groen vervangen door creatieve en duurzame oplossingen op mensenmaat.

Zuurstof in de stad

Parken en speelruimten geven zuurstof aan de stad. GROEN wil wijkgroen op wandelafstand en een stadsbos op fietsafstand (Kievermont). De publieke ruimte moet aantrekkelijker: Gratis Wifi, de markt groener, het huidige stadspark opgefrist. De voorziene parkzones moeten ook echt als park ontwikkeld worden. Een "woon-werkpark" of een opdeling van het domein Kievermont kunnen niet.

De toekomst ligt in duurzame stedelijkheid

Geel mag niet achterblijven op het gebied van duurzame ontwikkeling. De toekomst is enkel betaalbaar als de ecologische voetafdruk van de stad verkleint.

Betaalbaar wonen

De stad stelt een ambitieus woonbeleidsplan op met aandacht voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen met een krachtig luik tegen leegstand en verkrotting. De huidige doelstellingen voor 2020 moeten drastisch verhoogd worden. De stad maakt wonen betaalbaarder door actief als actor op te treden.

Een andere mobiliteit

Klassieke oplossingen volstaan niet meer. GROEN kiest resoluut voor fietsers en voetgangers en de opwaardering van de trage wegen. Het parkeerbeleid moet herzien worden met ruime randparkings aan de ring. De situatie op St.-Dimpna moet nú worden aangepakt zonder te wachten op nieuwe wegen. Doorgaand vrachtverkeer hoort niet in het centrum.

De warme, zorgende stad

Onze stad is trots op de eretitel "Barmhartige Stede" maar wat betekent dit vandaag nog? Steeds meer Gelenaars hebben moeite om rond te komen en erbij te horen. GROEN wil een socialer beleid met de klemtoon op solidariteit en rechtvaardigheid. We willen een actieve barmhartige stede.

Cultuur

De "stad van morgen" zal maar lukken als we leven mét elkaar. De lokale overheid moet stimuleren, voorwaarden scheppen en ondersteunen.

Biodiversiteit

De natuur kan niet alleen mooi een rustgevend zijn, ze levert ons ook zuivere lucht, proper water en grondstoffen. Biodiversiteit stelt onze toekomst veilig.

Sport

Willen we de toekomst betaalbaar houden dan zullen we ervoor moeten zorgen dat onze burgers gezonder langer kunnen leven. Bewegen en sport hebben hier een prominente rol.

Het bestuur dichterbij

Het lokale bestuur kan problemen het snelst detecteren en oplossingen op maat uitwerken. GROEN wil het bestuur dichter bij de Gelenaars en de Gelenaars dichter bij het bestuur.

De financiën van de stad

Met groenere en meer rechtvaardige fiscaliteit naar gezonde gemeentefinanciën. Inefficiënte belastingen en heffingen schrappen en vervangen door een meer beperkt pakket dat verduurzaming en sociale rechtvaardigheid stimuleert.