PRUP Regionale Verbinding: minister Muyters blundert waardoor het PRUP toch is goedgekeurd.

07 Mei 2012

Wij vernamen dat minister Muyters op 10 april 2012 een beslissing nam betreft acht provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP) die betrekking hebben op onze stad. Alle PRUP's werden goedgekeurd door de minister met uitzondering van het PRUP Regionale Ontsluiting, dat "van goedkeuring onthouden" is. Dit PRUP betreft de realisatie van een verbindingsweg tussen de N118 Retieseweg enerzijds en anderzijds de N19 Ring/Dokter Van de Perrestraat. Gemeenteraadslid Jeroen Dillen interpelleerde schepen Tom Vervoort over dit dossier tijdens de gemeenteraad van 4 juni.  Tot onze verrassing bleek dat het Geelse stadsbestuur, net als enkele naburige gemeentebesturen én de bestende deputatie, de rechtsgeldigheid van de ministeriële beslissing in twijfel trok. De beslissing zou namelijk te laat gepubliceerd zijn volgens de officiële kanalen waardoor ze niet geldig is.

Kort na de gemeenteraad volgde een overleg tussen de betrokken gemeentebesturen en het kabinet Muyters. Tijdens dit overleg heeft de minister zijn fout erkend. Zijn negatieve beslissing is ongeldig, het PRUP is bijgevolg toch goedgekeurd.

GROEN vindt het onbegrijpelijk dat een dossier waarover er zoveel discussie leeft bij de betrokken buurtbewoners en waarin NV-A zich profileerde als de spreekbuis van het buurtprotest, nu wordt beslist door een blunder van minister Muyters. De buurtbewoners zijn andermaal de dupe.

GROEN blijft van oordeel dat het PRUP Regionale Verbinding een slecht plan is omdat de motivatie voor het noordelijk tracé gebrekkig en onvolledig is én omdat er onvoldoende flankerende maatregelen worden voorzien bij het voorgestelde tracé.

Nog dit: de mobiliteitsproblemen van Sint-Dimpna vragen om een oplossing, dat is voor iedereen duidelijk. GROEN hekelt dan ook de polariserende houding van CD&V in dit dossier: wie tegen het PRUP Regionale Verbinding is, is ook tegen een oplossing voor Sint-Dimpna, zo wordt nu gezegd. De manier waarop twee buurten hierbij tegen mekaar worden opgezet is zonder meer schandalig. GROEN meent dat alle Gelenaars recht hebben op degelijke oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in hun buurt. Het  probleem van Sint-Dimpna los je niet op door enkel een nieuwe weg te leggen, als die al betaalbaar zou zijn. We moeten volop kiezen voor duurzame mobiliteit en consequente keuzes maken op vlak van ruimtelijke ordening en verkeersbeleid. Wie denkt dat een nieuwe weg er op korte termijn komt én alle problemen van Sint-Dimpna zal oplossen, maakt de mensen blaasjes wijs.

 

De zeven PRUP's die wel werden goedgekeurd zijn: -PRUP Laar-PRUP Gansakker-PRUP Brukel-PRUP Antwerpseweg-PRUP Woonwerkpark-PRUP Kievermont-PRUP Afbakeningslijn