Resultaten strategische enquête vrijgegeven na klacht Jeroen Dillen

10 Juli 2013

Resultaten strategische enquête vrijgegeven na klacht Jeroen Dillen

Vanmiddag werden eindelijk de resultaten van de strategische enquête vrijgegeven door het Geelse stadsbestuur. De enquête peilt naar de mening van de Gelenaar over verschillende thema's waaronder mobiliteit. Verschillende gemeenteraadsleden hadden vragen gesteld over die enquête tijdens de gemeenteraad van 24 juni. Maar het stadsbestuur wou hierover toen geen vragen beantwoorden. Burgemeester Vera Celis meende dat de cijfers foutief zouden geïnterpreteerd worden en kondigde aan dat de stad zelf een bericht zou publiceren met de nodige duiding. Maar ook na de gemeenteraad bleef de informatie achter. Gemeenteraadsleden hebben nochtans recht op inzage in alle (afgewerkte) documenten waarover het stadsbestuur beschikt. Maar het Geelse stadsbestuur zag dat blijkbaar anders. Raadslid Jeroen Dillen stelde hierover een schriftelijke vraag. Toen ook het antwoord daarop uitbleef legde hij klacht neer bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en informeerde het stadsbestuur over deze klacht. Eén dag later wordt de informatie nu toch vrijgegeven.Wie de resultaten wil bekijken kan ze zelf inzien via

deze link. Op de vraag of de Markt verkeersluw moet blijven, antwoordde 62 procent positief (28 % akkoord, zelfs 34 % volledig akkoord), tegen 32 % negatief (20 % niet akkoord, 12 % helemaal niet akkoord). Dat is een duidelijke meerderheid. Over bijkomend verkeer door de flessenhals is er ook een meerderheid, zij een kleinere: 53 % wil dat niet, 41 % wil het wel. Er is echter nog een derde vraag in de enquête die de richting aangeeft van hoe de Gelenaar zijn Markt wil hebben. Op de vraag of men het plein moet aankleden met meer zitbanken en groen, antwoordde liefst 84 % positief. Slechts 7 % van de respondenten is daar tegen. Deze enquête is volgens Thomas More representatief en voldoende betrouwbaar. Ze levert dus geen argumenten om meteen meer verkeer over de Markt te sturen en daar in een later stadium ook weer auto's te laten parkeren.

De enquête werd afgenomen in het kader van de strategische planning. Bedoeling is om de mening te kennen van de Gelenaars over wat er goed en minder goed loopt in onze stad en wat het lokale bestuur prioritair moet aanpakken. Dergelijke enquête gebeurde ook al zes jaar geleden. De enquête heeft een betrouwbaarheid van 95% en een foutenmarge van 4%.