Samenaankoop stookolie: stadsbestuur weigert

31 Oktober 2008

Samenaankoop stookolie: stadsbestuur weigert

Raadslid Jeroen Dillen (Groen!) stelt voor om gezamenlijk grote partijen stookolie aan te kopen om korting te bekomen. Burgemeester Frans Peeters (CD&V) vindt dit geen kerntaak van stadsbestuur of OCMW. Jeroen Dillen haalde het voorbeeld van Zottegem aan, waar het OCMW een gezamenlijke aankoop van stookolie organiseerde. "Op die manier bekwamen 1.800 gezinnen een korting van 15%. Vooral voor Gelenaars met een laag inkomen kan de ge­zamenlijke aankoop een belangrijke steun betekenen ", stelt het raadslid. Burgemeester Frans Peeters volgde de redenering niet. "Dit zijn initiatieven die ­verenigingen moeten nemen. Zij kunnen dezelfde gunstige voorwaarden bekomen. Dit is geen kerntaak voor een gemeente of OCMW. Wat doen we met mensen die zich met andere brandstoffen verwarmen? We moeten bovendien voorzichtig zijn om het economisch weefsel niet te schaden door de regels van concurrentie niet na te leven."

Een rechter veroordeelde vorige week in kortgeding dat OCMW's de gezamenlijke aankoop van stookolie moesten stoppen. De uitspraak kwam er na een klacht van de Belgische federatie van brandstofverdelers. De federatie vindt dat het principe van de samenaankopen kleine brandstofverdelers bedreigt.