Schoolroutekaart

25 Januari 2015

Veilige infrastructuur voorzien is belangrijk, maar kinderen (en vooral hun ouders) overtuigen om met de fiets naar school te gaan, is minstens even belangrijk. Een schoolroutekaart is daarbij een heel interessant hulpmiddel. Op zo'n kaart staan alle (belangrijke) routes van en naar de verschillende scholen. Op de kaart staat aangeduid welke routes veilig zijn en welke gevaarlijk. Bij belangrijke knelpunten staat telkens vermeld waarop je best kunt letten.  De stad Geel heeft tien jaar geleden zo'n kaart laten maken, maar die is intussen hopeloos achterhaald. Met de huidige technologie is het trouwens ook al mogelijk om een digitale variant te maken. Veel steden en gemeenten nemen het initiatief om dergelijke kaarten te maken. We pleiten er dan ook voor dat ook het stadsbestuur van Geel het initiatief neemt om samen met alle Geelse scholen een dergelijke kaart of online toepassing te maken. Links