Schoolstraat

25 Januari 2015

Een vrij recent initiatief om de veiligheid in de onmiddellijk omgeving van de school te verbeteren is de invoering van schoolstraten. Daarbij wordt een schoolomgeving bij het begin en einde van de schooltijd gedurende beperkte tijd (meestal 30 min) enkel toegankelijk gemaakt voor niet-gemotoriseerd verkeer. Dat kan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving bevorderen én ouders stimuleren om de kinderen met de fiets of te voet naar school te brengen.  Het is ook een manier om vrachtverkeer op drukke momenten in de schoolomgevingen te bannen en zo de kans op dodehoekongevallen te verkleinen. Het is een goedkope maatregel die op zeer korte termijn ingevoerd kan worden.Links