Sing for the Climate... én doe er iets aan!

08 Augustus 2012

Groen Geel nam deel aan de actie Sing for the Climate op 23 september op de Geelse markt. Samen met ruim 500 Gelenaars zongen we het klimaatlied "Do it Now" en hielden een gezellige picknick. Uittredend schepen van ontwikkelingssamenwerking Ria Caers wees in haar speech terecht op het feit dat een klimaatbeleid ook op lokaal vlak moet waar gemaakt worden en concrete acties vereist zowel van het bestuur als van alle individuele burgers. Ze stelde terecht dat onze stad nog steeds geregeerd wordt door koning auto en dat we dringend meer ruimte moeten geven aan fietsers en voetgangers. Wij waren aangenaam verrast door deze stellingname. We denken dat het huidige beleid erg tekortschiet op dit vlak maar steunen elk initiatief om hier aan te werken.We zagen zondag vertegenwoordigers van diverse politieke partijen tijdens dit klimaatevenement. We zijn blij met zoveel belangstelling en steun voor deze actie, ook van partijen die doorgaans geen prioriteit maken van milieu en klimaatbeleid. We hopen dat de deelname aan deze actie kan bijdragen tot een groter engagement van verschillende partijen om effectief werk te maken van een duurzaam beleid.