Stadsbestuur koopt eerste elektrisch voertuig

03 Mei 2013

Stadsbestuur koopt eerste elektrisch voertuig

Tijdens de vorige legislatuur heeft raadslid Jeroen Dillen meermaals voorgesteld om het klassieke wagenpark van het stadsbestuur duurzamer te maken door de aanschaf van milieuvriendelijke alternatieven zoals elektrische wagens. Telkens was te horen dat de tijd hiervoor nog niet rijp was, dat elektrische voertuigen te duur waren, dat er geen aanbod was dat aan alle vereisten voldeed, enzovoort. In andere gemeentes bleek intussen dat dit wel perfect mogelijk was.  Groen is verheugd om vast te stellen dat het nieuwe bestuur nu wel een belangrijke eerste stap zet om het wagenpark meer duurzaam te maken. Op 15 april besliste het schepencollege namelijk om de aankoopprocedure op te starten voor een elektrische vrachtwagen met laadbak.

 

Groen feliciteert de nieuwe coalitie met deze keuze en hoopt dat dit de start mag zijn van een nieuw beleid terzake. Wij stellen voor dat voortaan enkel nog alternatieve voertuigen (elektrisch, hybride, aardgas) worden aangekocht tenzij duidelijk wordt aangetoond dat er geen dergelijk voertuig beschikbaar is voor de gezochte toepassing. 

 

Een duurzaam wagenpark is natuurlijk slechts één onderdeel van een volwaardig beleid inzake duurzame personeelsmobiliteit. Groen zal het stadsbestuur blijven uitdagen om ook op andere vlakken actie te ondernemen.