Veilig Verkeer ???

12 September 2012

Veilig Verkeer ???

Groen Geel voert al enkele weken actie rond verkeersveiligheid. Ook deze week gaan we door. Groen eist voor de komende legislatuur een duidelijk actieplan om de verschillende onveilige punten in onze stad weg te werken. Je vindt ons deze week opnieuw op het kruispunt van Ring met Diestseweg. Onze eerdere actie op dit kruispunt bracht het debat over het gebrek aan fietstunnels weer op gang. Kandidaat burgemeester Leen Beke wast de handen in onschuld en schuift de zwarte piet door naar het Vlaamse gewest. "Wij hebben tunnels gevraagd, het gewest heeft ze geweigerd," is dan de stelling. En daarmee is de kous af. Of toch niet? Wat wij bijzonder merkwaardig vinden is dit: Wanneer het gaat om de Noordzuidverbinding dan beroept de Geelse CD&V zich maar al te graag op goede contacten met het Vlaamse niveau. Mensen als Griet Smaers doen er alles aan om de zaak voor te stellen alsof hun tussenkomst essentieel is geweest om die nieuwe weg te realiseren. Maar wanneer even verderop op de zelfde gewestweg essentiële infrastructuur voor fietsers ontbreekt, dan hebben ze daar vanzelfsprekend niks mee te maken. Nochtans zijn het twee kanten van het zelfde beleid. Een beleid dat eerst kiest voor bijkomende autowegen en zich dan pas afvraagt waar we met de fietsers moeten blijven. Het ontbreken van fietstunnels is geen toeval en geen vergissing, het is een keuze van beleidsvoerders die andere zaken prioritair vonden. Het zou van meer politieke moed getuigen van de Geelse CD&V'ers om die verantwoordelijkheid ook te erkennen.Onze verkeersacties van de voorbije weken werden opgemerkt door heel wat mensen én door de pers. Bekijk

hier het verslag van RTV over onze verkeersactie op het Sint Dimpnaplein.

In Geel zijn er helaas nog verschillende kruispunten waar er sprake is van bijzonder onveilige situaties, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Daarom voeren wij sinds begin september acties op verschillende kruispunten in Geel. Met een groot groen bord met de slogan "Veilig Verkeer???" richten we de aandacht op deze pijnpunten.

Groen eist dat er dringend een actieplan komt om de verschillende gevaarlijke punten aan te pakken. In ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen geven wij alvast absolute prioriteit aan fietsers en voetgangers.

We voerden de voorbije weken reeds actie op de volgende punten:-Kruipspunt van Pas met Waterstraat: onveilige situatie voor fietsers op de Pas, gebrek aan veilig fietspad, autoverkeer houdt onvoldoende rekening met fietsers in beide richtingen-Kruispunt van Ring met Diestseweg: levensgevaarlijke situatie door ontbrekende fietstunnels, gebrek aan conflictvrije regeling van de verkeerslichten en volledige afwezigheid van zebrapaden-Stationsplein: chaos is hier troef, fietsers en voetgangers vanuit Kwakkelberg hebben geen veilige plek om over te steken, onvoldoende toezicht-Sint Dimpnaplein: veel te veel zwaar verkeer op deze plek met enkele scholen in de nabijheid, onveilig knooppunt van Logen en Rijn-Kruispunt van Diestseweg met Waterstraat/Gasthuisstraat: onveilige voorrangsregeling, blijvend risico op dodehoekaanrijdingen-Kruispunt van Ring met Stelenseweg/Koning Albertstraat: ook hier ontbrekende fietstunnels, gebrek aan conflictvrije regeling van de verkeerslichten en volledige afwezigheid van zebrapaden