Verkeersknoop Sint Dimpna: geen loze beloften maar actie nu!

15 September 2012

De verkeersproblemen van Sint Dimpna slepen al jaren aan. Zwaar verkeer dondert door het centrum en vormt een bedreiging voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. CD&V wil ons nu graag doen geloven dat een nieuwe verbindingsweg tussen Ring en Retieseweg alles zal oplossen. Intussen gebeurt er niks aan de verkeersproblemen en worden nog steeds foute keuzes gemaakt op vlak van ruimtelijke ordening (zoals de inplanting van een nieuw bedrijventerrein in Kievermont) waardoor we dweilen met de kraan open.  GROEN weigert mee te doen aan de oppervlakkige discussie voor of tegen de nieuwe weg maar pleit voor een slim beleid met duidelijke keuzes.In het centrum moet de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers de absolute prioriteit zijn, niet de doorstroming van het doorgaand verkeer. Die keuze kunnen we nu maken, daar is geen nieuwe verbindingsweg voor nodig.

  1. De stad moet durven ingrijpen op bestaande verkeersstromen. We moeten niet langer lijdzaam toezien hoe vrachtwagens door ons centrum daveren. We moeten zelf bepalen welke route aangewezen is voor verschillende types van vervoer.
  1. De Noordzuidverbinding van Geel over Kasterlee naar Turnhout moet zijn rol als prioritaire as maximaal vervullen. Verkeer van noord naar zuid doorheen de Kempen hoort dus niet langer thuis op het traject vanaf de E34 via Retie naar Geel maar moet de route nemen via Turnhout en Kasterlee en de ring van Geel.
  1. De diverse verkeersstromen moeten geanalyseerd worden naar oorsprong en bestemming. Deze informatie moet actief gebruikt worden om duurzame vervoersplannen te maken voor bedrijven en grote organisaties die in Geel gelegen zijn of die frequent gebruik maken van onze wegeninfrastructuur.
  1. Het bestaande PRUP Regionale Verbinding heeft elke geloofwaardigheid en draagvlak verloren. GROEN pleit voor een nieuw PRUP met een degelijke besluitvorming op basis van objectieve elementen.