Voormalig schepen Vervoort zal zetelen als onafhankelijk raadslid

16 April 2013

Het Geelse schepencollege heeft kennis genomen van het ontslag van gemeenteraadslid Dirk Lievens (CD&V). Lievens was jarenlang schepen van openbare werken. Na het barslechte resultaat van zijn partij op 14 oktober bleven slechts een beperkt aantal schepenmandaten over. Lievens was kandidaat om opnieuw schepen te worden in het coalitiebestuur met NV-A maar moest het onderspit delven. Hij was aanwezig bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013 maar stuurde zijn kat naar alle vergaderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Nu geeft hij er ook officieel de brui aan. Het ontslag van Lievens bracht de Geelse CD&V andermaal in een lastig parket. Eerste opvolger is immers Tom Vervoort, eveneens voormalig schepen. Vervoort werd kort voor 14 oktober door zijn partij aan de kant gezet nadat hij in opspraak kwam wegens een "financieel probleem in de privésfeer". Vervoort had geld geleend van een Gelenaar met grote belangen in de vastgoedsector en bleek niet in staat om die lening tijdig terug te betalen. CD&V oordeelde dat hij zich hierdoor "kwetsbaar" had opgesteld en niet langer kon functioneren als schepen van ruimtelijke ordening. Alle bevoegdheden van Vervoort werden in allerijl overgedragen aan burgemeester Frans Peeters. Vervoort kondigde zelf aan dat hij uit de politiek zou stappen. Dat ontslag is er echter nooit gekomen. Vervoort meldde zich ziek en bleef schepen zonder bevoegdheden tot het einde van de legislatuur.Het is een publiek geheim dat er vanuit de Geelse CD&V grote druk werd uitgeoefend op Vervoort om zijn mandaat niet op te nemen. Toen duidelijk werd dat Vervoort toch opnieuw zou gaan zetelen, besloot de Geelse CD&V om hem uit te sluiten van de fractie. Vervoort keert dus terug in de gemeenteraad als onafhankelijk raadslid. De fractie CD&V verliest één raadslid maar dit brengt de ruime meerderheid van de coalitie NV-A/CD&V niet in gevaar.