Voorstelling bestuursakkoord uitgesteld door geknoei met procedures

20 Februari 2013

Voorstelling bestuursakkoord uitgesteld door geknoei met procedures

De gemeenteraadscommissie gepland op dinsdag 26 februari voor de voorstelling van het bestuursakkoord werd in laatste instantie geannuleerd. Het stadsbestuur stelt dat de commissie niet kon vergaderen omdat de gemeenteraad eerst moet beslissen over de oprichting en samenstelling van de commissie. Dat is nog niet gebeurd en daarom kan men de commissie niet samenroepen. Een kwestie van procedures dus. Daar is het nieuwe bestuur duidelijk nog niet mee vertrouwd. Het was natuurlijk wel perfect mogelijk geweest om het akkoord voor te stellen aan de raadsleden tijdens een vergadering die dan geen commissie zou zijn. Een bestuur dat trots is op zijn beleidsvisie zou daar ongetwijfeld voor kiezen. Dit bestuur kiest er echter voor om de voorstelling van het akkoord nogmaals twee weken uit te stellen.Afspraak op 14 maart om 20u in het Ooievaarsnest. Gemeenteraadscommissies zijn openbaar. Iedereen welkom dus. Ook mensen die op 14 oktober op een politieke lijst stonden :-)

UPDATE: De commissie van 14 maart heeft twee agendapunten:-Bestuursakkoord-Begroting 2013De bespreking van het huishoudelijk reglement en de deontologische code wordt verdaagd.