Vraag van de week - 18 maart

28 Maart 2016

Vraag: Heeft Geel met zijn massa jongeren op de fiets een oplossing voor de toenemende onveiligheid voor deze weggebruikers?    Het is actueler dan ooit. De leegloop van de stedelijke centra. Mensen blijven weg

. Internetshoppen zit in de lift. De middenstand heeft het zwaar. Een toenemende leegstand is het gevolg. Wat heeft de fietser hier mee te makenDe mobiliteitsknoop in Geel is moeilijk te ontwarren. Sint-Dimpna, de Nieuwstraat, de Rijn, de Stationsstraat, enz ...

 

Mensen staan dagelijks aan te schuiven. Ze zoeken moeizaam hun weg. Op de Larumseweg ontstaat dagelijks na schooltijd een lang filelint, dikwijls zelfs tot aan de eerste huizen van Larum. Met meer dan 4.500 studenten op de campus is dat niet verwonderlijk. Geel doorkruisen met de auto is een moeilijke opgave, met de fiets is het een gevaarlijke opdrachtDe fiets kan nochtans het vervoermiddel bij uitstek zijn voor de vele Geelse scholieren. En dat zijn er wel wat. Dagelijks gaan er duizenden kinderen naar de diverse scholen die Geel rijk is. Er is echter geen plan dat de scholieren en studenten de veiligste weg wijst naar hun schoolbestemmingen. De "Schoolroutekaart" die het stadsbestuur op hun website aanbiedt, dateert nog van 2003 en is hopeloos verouderd

 

Na de diverse miskleunen op vlak van mobiliteit is het bestuur verzeild geraakt in een cocon dat gespind is uit passiviteit. Niets meer wijzigen, geen initiatieven meer nemen lijkt het motto. Tenminste tot aan de volgende verkiezingen. Wij pleiten voor een frisse kijk op het totaalgebeuren op het vlak van mobiliteit. Een mobiliteit waar iedere weggebruiker, ook de automobilisten, de aandacht krijgen die ze verdienen. Autoluw en autovrije straten, parkeerzones, fietsstraten, zones 30 moeten kaderen in een doordacht plan dat het hele Geelse stadsgebied omvatAuto's moeten via vlotte corridors tot op de centrumparkings kunnen geraken. Een adequate bewegwijzering is zowel voor de automobilist als voor de fietser absoluut noodzakelijk.  

 

Fietsers moeten via autovrije, autoluwe, of langs fietsstraten snel en vooral veilig hun bestemming kunnen vinden naar de diverse winkels en scholen in de stad. Meer mensen in het centrum komt onze zelfstandigen ten goede.  Hopelijk zet het stadsbestuur zijn bril met matte glazen af en krijgt ze oog voor de mobiliteitsproblemen die in Geel dagelijkse kost zijn.