Wat als verkeersveiligheid echt belangrijk zou zijn?

30 April 2013

Wat als verkeersveiligheid echt belangrijk zou zijn?

In een op de website van NV-A Geel maakt de partij zich druk over een persmededeling van gemeenteraadsvoorzitster Griet Smaers (CD&V). Het gaat over de verkeersonveilige situatie in de omgeving van Geel-Oost. Smaers sluit zich aan bij de kritiek van Jong CD&V Laakdal die meent dat er diverse tekorten zijn op vlak van de infrastructuur in die omgeving. De Geelse NV-A heeft "met verbazing" kennis genomen van de mening van Smaers en verwijt haar kritiek te leveren op beleid waarvoor ze zelf jarenlang mede verantwoordelijk is geweest als schepen. De reactie van NV-A is op zijn minst gezegd opmerkelijk. In het bestuursakkoord van de Geelse coalitie staat ook duidelijk en terecht te lezen dat er nog heel wat werk is op vlak van verkeerveiligheid maar kennelijk verdraagt NV-A niet dat dit publiek wordt herhaald door iemand van CD&V.

recent berichtpersbericht van Smaers

De strijd om het "eigenaarschap" van het thema verkeersveiligheid is eigenlijk een genante vertoning. Ze leidt immers de aandacht af van deze simpele realiteit: beide partijen maken deel uit van het beleid zowel lokaal, provinciaal als Vlaams en hebben dus alle sleutels in handen om de problemen nu  aan te pakken. Wat als alle energie die nu wordt gestopt in profilering, zou besteed worden aan een beleid dat echt prioriteit maakt van verkeerveiligheid? Wat als het veiliger maken van bestaande gewestwegen belangrijker zou zijn dan de aanleg van dure nieuwe prestigeprojecten? Misschien zou er dan echt iets veranderen?  

Jeroen Dillen, fractieleider Groen Geel