Wat dan met het verkeer?

25 Januari 2015

Wat dan met het verkeer?

Als we de Nieuwstraat autovrij willen maken, moeten er uiteraard wel een aantal zaken aan de circulatie in het centrum aangepast worden.  Aanpassing Nieuwstraat

  • De Nieuwstraat wordt afgesloten voor autoverkeer.
  • Wel nog toegang voor fietsers, bussen De Lijn, taxi's, bewoners en leveranciers (eventueel met venstertijden).
  • De parking van de Nieuwstraat kan enkel nog bereikt worden via de Kollegestraat.
  • Op de strook tussen de parking van de Nieuwstraat en de Nieuwstraat zelf komen parkings voor personen met een handicap.

 

Aanpassing circulatie in het centrum
Om dit mogelijk te maken, stellen we de volgende ingrepen voor:

  • De Stationsstraat wordt een enkelrichtingsstraat: van station richting Nieuwstraat.
  • Aan de situatie van de Rozendaal hoeft niks aangepast worden: dubbele richting van De Billemontstraat tot aan de Heidebloemstraat en enkele richting van de Heidebloemstraat richting station. 

 

Lussensysteem 
Met deze ingrepen creëren we een echt lussensysteem. We houden ons centrum goed bereikbaar, maar maken het niet doorrijdbaar en zo kunnen we ons handelscentrum opwaarderen tot een aangename winkel-wandelplek. Daarbij pleiten we voor een knip voor het autoverkeer ter hoogte van de Kameinestraat (richting Waaiburg) en Possonsdries (richting bereikbaarheidsas). Zonder die knip kunnen auto's nog altijd makkelijk van de ene parking naar de andere rijden en blijft het centrum doorrijdbaar.

BIJLAGEN:
aanpassingen_nieuwstraat_en_circulatie.pdf